Registreer

Om lid te kunnen worden vul je hiernaast de gevraagde gegevens in, waarna je een mailtje ontvangt om de bijdrage van € 1,00 per maand te voldoen. Dit gebeurt bij vooruitbetaling per jaar vanaf de maand waarop men instapt. ( voorbeeld; je registreert in juni dan betaal je 7 x € 1,00 = € 7,00 ) Je registreert je door hiernaast de gevraagde gegevens in te vullen en een 1e gedicht mee te sturen. Daarna volgt er een verzoek tot betaling. Na het betalen van je bijdrage wordt je persoonlijk account geactiveerd.Indien de bijdrage niet binnen 7 dagen wordt voldaan wordt het account verwijderd.Tevens dient de deelnemersbijdrage voor ieder volgend deelnemingsjaar, voor 10 januari van ieder jaar te zijn voldaan.( = € 12,00 ) Indien dit niet het geval is gaat de moderator er vanuit dat men geen deel meer wilt nemen en zal het betreffende account na voorafgaand bericht worden verwijderd. Wel ontvangt men tijdig voorafgaand aan 10 januari een verzoek tot betaling. Dit gebeurt per email.

De hier door jou verstrekte gegevens zijn straks uitsluitend bekend bij de moderator.
Zodra je toegang hebt om te plaatsen kun je zelf op je persoonlijke pagina bepalen in hoeverre je gegevens kenbaar wilt maken.

Indien gewenst kan er bij je profiel een “pas” foto op de Dichterspagina worden geplaatst.
Deze kun je sturen naar contactadres en zal dan worden geplaatst.

N.B. Er mogen maximaal twee gedichten per dag worden geplaatst.

CAPTCHA Image Reload Image
Neem de bovenstaande code over*: