Informatie

Ledeninformatie;

DichtersKring is een interactief dichtersplatform op internet voor iedereen die zijn gedicht op digitale wijze wil publiceren. Uit liefde en passie voor de poëzie zijn leden serieus met hun hobby bezig. Daarom streven we met elkaar naar het schrijven van “goede poëzie” De redactie is er zich van bewust dat Poëzie een zeer breed literair spectrum omvat. De kracht van Dichters Kring is dat leden vrijelijk onderling kunnen communiceren over de gedichten. Elkaar kunnen complimenteren en/of een zinvolle reactie op de website kunnen achterlaten over een gedicht. Wij vragen van onze leden dit op een beleefde wijze te doen. De reacties hebben bij voorkeur betrekking op het gedicht op zich, qua vorm, ritme, et cetera. Persoonlijke “gevoelig” getinte reacties of uitgebreide sociale statements onder gedichten kunnen bij voorkeur gedaan worden via de aanwezige interne mail. DichtersKring is namelijk eerst en vooral een dichterssite en geen sociaal platform.
De redactie oefent verder geen invloed uit op de gegeven reacties, tenzij de reacties op enigerlei wijze misplaatst zijn t.o.v. een lid of leden. ( zie AGV )

Het doel van DichtersKring

De redactie van DichtersKring stelt zich 0.a.ten doel dichters die dat willen,verder te helpen in hun ontwikkeling.

Daarom biedt DichtersKring tevens de mogelijkheid tot persoonlijke schriftelijke begeleiding voor hen die zich verder willen ontwikkelen. (Informatie hierover kunt u in winnen via de redactie. ( info.dichterskring@gmail.nl)
Bij voldoende belangstelling behoort ook het geven van workshops tot de mogelijkheden.(Ook voor niet leden)

Een bijkomende factor is dat DichtersKring op deze wijze hoopt meer mensen kennis te laten maken met poëzie.

Wat verwachten wij van de leden van de DichtersKring

De redactie vindt het wenselijk, dat iedere dichter regelmatig gedichten plaatst op de website, doch maximaal twee gedichten per dag.
Een actieve houding van de leden om de site tot iets moois te laten uitgroeien wordt toegejuicht.
Dat leden een bijdrage leveren en er plezier aan te beleven om van elkaar te leren is één van de aspecten om op elkaar te reageren.

Dichters Kring biedt nog meer;

Iedere lid krijgt op de website ruimte voor een persoonlijk profiel met de mogelijkheid om zichzelf te presenteren. Desgewenst kan een dichter onder een pseudoniem publiceren. (Alleen de moderator is in het bezit van zijn of haar benodigde gegevens ). Heeft u een bundel uitgegeven? Even doorgeven aan de moderator en Dichters Kring promoot deze kosteloos via de site.
Heeft u als lid activiteiten vanuit uw regio te melden waar u bij betrokken bent en die duidelijk raakvlakken hebben met poëzie, we plaatsen ze voor u in de Agenda.

Met enige regelmaat verschijnt er op de homepage een column met als uitgangspunt “Inspiratie”

Per 1 januari 2018 is DichtersKring een samenwerkingsverband aangegaan met de website
www.poezieverrijkt.nl De redactie van deze website heeft de intentie zoveel mogelijk mensen in aanraking te doen komen met poëzie.
Leden van DichtersKring kunnen daaraan een bijdrage leveren ( zie Nieuwspagina van dec.2017)

Om te kunnen deelnemen aan de website, wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd.

Door middel van de financiële bijdrage wordt het ook mogelijk gemaakt voor de moderator en technische man om de nodige tijd aan de website te besteden zodat alles naar wens en behoren blijft functioneren.
Zie voor meer informatie over de financiële bijdrage de algemene voorwaarden, of raadpleeg de pagina “Registreer”.

De rol van de moderator van de website Dichters Kring.

Toezien op een goed gebruik van de site. Hiertoe voert hij bij regelmaat controle uit.

• Ledenadministratie.

• Het plaatsen van aangeleverde en zelf aan te leveren Nieuws en Agenda onderwerpen.

• Het reageren op wensen en eventuele klachten.