De Dichters

Typ Ctrl en F om op deze pagina te zoeken.

Ad van Schijndel - 184 posts

In december 2006 verscheen mijn bundel ‘Omgekeerd evenbeeld’ met 71 gedichten en 25 illustraties. Mijn nieuwste bundel ‘In verstilling samen’ verscheen in december 2009. Ik houd van heldere poëzie met een kwinkslag. Daarbij word ik regelmatig geïnspireerd door de natuur en de vrouw. Van tijd tot tijd schrijf ik ook in het dialect van mijn geboortedorp. Mijn nieuwste bundel \'De geluksvogel\' verscheen in 2013. Overzicht bundels: Vers gerestaureerd(1989) Van lust en liefde(2000) Omgekeerd evenbeeld(2006) In verstilling samen(2009) en samen met anderen: Onvervuld verlangen(1994) Relaties (1997) Dichter op de huid(2005)

Akkervrouw - 28 posts

Hallo allemaal, Vandaag 2 maart 2015 is mijn nieuwe lidmaatschap ingegaan en mag ik meegenieten van allerlei boeiende gedichten. Ik ben Mily Akkerman en mijn dichtersnaam is Akkervrouw. Al jaren ben ik op zoek naar een mogelijkheid om de vele gedichten die ik in de loop der jaren heb gemaakt; te kunnen delen met anderen. Ik ben dankbaar dat ik mijn woorden; die vaak uit heel diep komen; met jullie mag delen. Ik ben dankbaar dat jullie mij laten genieten van je zieleroerselen. Een warme groet van Mily en soms Mila

alexernst - 95 posts

Elbert Gonggrijp(Alkmaar, 1965). Op 16-jarige leeftijd kwam hij voor het eerst in aanraking met de gedichten van Rutger Kopland. Hierin herkende hij zijn eigen toon, terwijl hij zelf nog nooit een gedicht had geschreven. Sindsdien is hij werkzaam als dichter. Zijn eerste gedichten hadden betrekking op zijn eigen emoties. Vanaf 1990 is zijn stijl meer op de waarneming gericht en minder op de innerlijke beleving. Nu schrijft hij zijn gedichten als beschouwer vanuit het wezen van de natuur, de mens, de liefde. Hij hoopt dat de lezer of toehoorder de eigen gevoelens via de zijne leert herkennen. In zijn huidige gedichten ‘schildert’ hij met woorden. Hij schrijft niet alleen vanuit de emotie, maar vertaalt ze naar zijn eigen symboliek. Dagelijks schrijven is voor hem pure noodzaak, als ademen. Dichten als een soort van ‘wordt vervolgd’. Elbert Gonggrijp bezit een eigen weblog te weten www.natuurgedichten.blogspot.com In het verleden voor 2011 heeft hij5 dichtbundels in eigen beheer uitgebracht te weten: \" Ruisende Stilte \", \" Ontvreemd domein \", \" Gebroken wit \", \" Zout \" en \" Voorbij elk kijken \". Zij zijn allen uitverkocht.

alie jankind - 71 posts

Ik woon in het mooie Friesland, heb eerder gepubliceerd op Dichttalent. Ook vogels vliegen wel eens binnen. In bewogenheid met de mens en de wereld of spelend met woorden kan er zomaar een gedicht komen aanwaaien. Ik deel het graag.

Anton Cramer - 161 posts

Met poëzie verwoord ik wat mij bezig houdt. Woorden die mij hebben gevonden en zich lieten schikken. Gedichten die ik wil delen. Anton Cramer

Eduard Ditmar - 1 post

bert van der linden - 89 posts

ONDERHUIDS ontloken woorden nog broos en schuchter zoeken aarzelend beschutting in zacht bewogen zinnen ik raap ze op geef ze een warmend plekje in wiegende wind en milde avondzon .

Ingrid E. Noppen - 143 posts

Simon Vinkenoog zei eens \'de poëzie behoort de hele wereld toe\'. Ik deel zijn mening en dus probeer ik mijn poëzie in de wereld te brengen! Mijn reeds door de uitgever uitgegeven bundels: Vlinders van Brokaat Cantates van de wind en Wat wil je dat ik je vertel? En nu het stil geworden is http://eleonora.webklik.nl http://eleonoratwin.blogspot.nl http://youtu.be/AErFeW-kvn0

dichterbij - 331 posts

Het leven in al zijn facetten is mijn inspiratiebron. Ik heb vier bundels uitgebracht: \"Dichterbij\" 2001 in eigen beheer \"Cirkel van het leven\" 2003 uitg. v.d. Berg, Almere \"Ontmoeten\" 2005 uitg. v.d. Berg, Almere Mijn nieuwste bundel \"Zielsliefde\" de zoektocht naar jezelf 2016 uitg. de Wilg

Danielap - 5 posts

Beeldend kunstenares en op zoek naar expressie, niet alleen op beeldend vlak, maar ook in woorden. Ik kom graag leren hier, rondkijken, lezen. www.danielapaap-art.nl

Denkend

dimph - 3 posts

Laantje - 19 posts

Op latere leeftijd ( 59 jaar) heb ik de passie opgevat tot het schrijven van poëzie. Poëzie kun je wat mij betreft o.a. omschrijven als een vreemde taal; een taal ontleend aan woordeloze woorden een taal die zich welhaast niet schrijven laat. een verrijkende taal! Als initiatiefnemer van deze site hoop ik dat de vele amateurdichters die er zijn, mag dienen tot een platform waar men elkaar vindt in deze taal. Daarbij is de opzet van de site gelegen in het feit elkaar aan te moedigen en waar mogelijk ook te stimuleren die \'vreemde taal\' te herijken aan zijn oorsprong.

ebba22 - 59 posts

Mijn dichtersnaam is Ebba, 47 jaar,ik schrijf sinds 2013 gedichten. Ik werk op dit moment in een kringloopwinkel bij de boeken. Heb een rijk gevarieerde cv, ben ambtenaar geweest,vrijwilligster voor diverse organisaties, uitzendkracht. Houdt van kunst en de natuur.

Eline Severin - 14 posts

Wie ben ik, als er niemand naar me kijkt?

elze - 473 posts

ik adem de vroege mist in met een gevoel van gelijkwaardigheid, ik streel het zelfs en vraag me af waarom het dan soms niet mistig is

Dolf de Jong - 145 posts

Terug kijkend op de tachtig jaren, dat ik onopgemerkt rondloop op onze aardkloot, waarvan de eerste drie jaren voor mij een mistig verleden zijn. Van daarna is mij veel bijgebleven. Zoals de oorlogsjaren, wij woonden toen in Noordwijk aan zee, vlak achter de Noord Boulevard, naast hotel Den Hollander waarachter zich toen nog een boerderij bevond. Wij speelden daar vaak in de hooiberg. Toen er op de boulevard een bom werd gegooid, werd ook ons huisje zo beschadigd dat wij moesten verhuizen en in Noordwijk Binnen zijn komen wonen. Zo staat mij ook nog helder op het netvlies, de hongerwinter waarin ik bedelend bij de gegoede lui aanbelde voor een boterham en dan thuis de opbrengst kon verdelen onder mijn zwaar zieke vader, broer en zus. Ik mocht toen elke vrijdagavond bij de burgemeester in de keuken komen eten. Voorts stond ik elke dag in de rij bij de gaarkeuken. Ik weet nog, nadat we bevrijd waren, hoe ik met een oom van mij, mee liep naast de colonne weg marcherende Duitse soldaten om daar de weggegooide sigarettenpeuken voor mijn oom op te rapen. Ja zo herinner ik mij nog heel mijn jeugd. Op mijn dertiende ging ik van school en ging met de KW 86 naar zee op haringvangst, om voor thuis de kost te verdienen. ‘s nachts rond twee uur werden wij dan door de schipper gewekt en gingen dan de netten binnenhalen. Ik stond dan als afhouder aan de winch om de drie km lange kabel waar de netten aan vast zaten naar binnen te halen. Wij werkten dan tot een uur of zes en om zeven uur ging een ieder naar de kooi tot de schipper de scheepsbel weer liet klinken. Later heb ik toen ook nog op de KW 38 en op de Vlaardingen 115 gevaren. Daarna werd ik door een Noordwijkse kapitein van coaster Jaba, gevraagd om bij hem als kok te komen varen. Dat heb ik toen een klein jaar gedaan. Ik wilde echter aan dek werken. Ik was echter afgekeurd wegens kleurenblindheid. Ik heb toen zeven jaar op de Rijn gevaren tot daar door de invoering van radar ook de keuring werd ingevoerd en ik geen schipper kon worden. Toen ben ik als scheepscontroleur in de haven gaan werken, om later als veilheidsbeambte de vut in te gaan. Toen ben ik begonnen met het schrijven van gedichten. Ik schrijf verhalende gedichten. Dus geen echte gedichten die lezer driemaal moet herlezen om door te krijgen wat de dichter bedoeld. Ik hou mij daarbij meestal aan een strak rijm beleid. Waardoor mijn werkjes door echte dichters worden aangemerkt als een soort van sinterklaasgedichten. Ik heb het zelfs aangedurfd om een website te maken “ www.dichteronderdemolen.eu “ met voorlopig negentien pagina’s. En een honderdtal gedichten. Ook ben ik zo brutaal geweest, om zelfs een boek te schrijven van 320 pagina`s de titel i: \"De oceaan gaf het geheim prijs\". Ik heb het in eigen beheer uitgegeven en wat de kosten betreft ben ik daar aardig uitgesprongen.

Ruud Grootveld - 126 posts

Ik ben voor de oorlog in het voormalige Oost Indië geboren en heb daar mijn jeugd doorgebracht. In de oorlog in diverse Jappenkampen doorgebracht. De levensbedreigende situatie daarna deed ons besluiten in 1946 naar Nederland te vluchten. Na de middelbare school in Apeldoorn heb ik tot mijn pensionnering als Chemisch Technicus bij enkele Chemisch bedrijven gewerkt. Tijdens mijn pensionering ben ik als hobby gedichten gaan schrijven.

Ruiter - 1 post

Cor van Welbergen - 64 posts

De auteur is sinds 2010, na een oproep van Omroep West, gestart met het maken van gedichten. Het betreffen korte mijmeringen over actuele gebeurtenissen die hem raken. Hij is werkzaam als rijksambtenaar, getrouwd en trotse vader van twee tienerdochters. De uitspraak ‘zo ik iets ben, dan ben ik een Hagenaar’ is zeker voor deze auteur van toepassing, al neigt hij iets meer naar Hagenees. Vanuit zijn werkkamer in de toren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de auteur dagelijks uitzicht op de Haagse wereld waarmee hij in zijn leven diep verbonden is. Aan zijn voeten de Haagse toren, de Ridderzaal, het Lange Voorhout. In de verte het ADO stadion en de zee. Vanuit dit perspectief vertaalt hij de dagelijkse gebeurtenissen in korte krachtige gedichten en haiku’s. In zijn tiende gedichtenbundel “Haagse momenten” ,die in het voorjaar van 2017 is gepubliceerd, legt hij zijn reflecties vast op markante momenten in en rond de Hofstad. Opvallend zijn opnieuw de momenten waarop hij stilstaat bij mensen die iets hebben betekend in de muziek, de cultuur of in het sportleven. En ook in de rest van de bundel wordt duidelijk dat de jaren ook voor de auteur gaan tellen wanneer hij terugblikt op momenten uit zijn jeugd als ook uit dat van zijn eigen kinderen.

Hans van der Vlugt - 290 posts

dichten is voor de een niets meer dan en voor de ander meer dan een situatie een vraag een uitroepteken op zoek naar de gedachten achter de woorden een zoektocht naar hoe mooi het kan zijn het begint vaak maar met een woord zin of betekenis daarbij realiserend dat de mooiste weg niet altijd de kortste weg is. soms meegemaakt maar nooit precies zoals omschreven drie keer een prijs gewonnen met een slagzin waarvan twee keer de hoofdprijs pas vrij laat begonnen met dichten en ook met zingen had op school bijna altijd een onvoldoende voor nederlands al jaren een eigen loodgietersbedrijf onder de naam van der Vlugt Installaties en Dakbedekkingen een van de basis eigenschappen is dus dichten

Nieko - 12 posts

Het schrijven van poëzie is een persoonlijke ontdekking van de laatste jaren. Zelf ben ik ook amateur organist waarbij vrije improvisatie van de muziek een grote passie is. Poëzie schrijven en muziek componeren, het ligt dicht bij elkaar. De onderwerpen van mijn gedichten hebben vaak een filosofische / spirituele ondertoon. In het dagelijks leven ben ik alweer 20 jaar Uitvaartverzorger en Ritueelbegeleider vanuit een eigen bedrijf: SDG Dienstenverlening. In mijn functie maak ik veel mee wat de nodige inspiratie geeft voor mijn gedichten. Kortom, poëzie schrijven heb ik leren ervaren als een prachtige uiting van je gevoel. Voor verdere info zie mijn website www.niekonoordzij.nl of volg mij via Facebook. Nieko Noordzij

Inte Feelders - 166 posts

Ik ben niet mijn gedicht

Jaap van Oostrum - 753 posts

Geïnspireerd door Toon Hermans ben ik gaan dichten. Mijn motto vind je aardig terug in het volgende versje. Lichtblauw: Mijn pen is niet in gal gedoopt, er is al zoveel bitter. Ik schrijf mijn woorden licht op blauw, kleur zo de wereld witter. Meer info: www.jaapvanoostrum.nl

Joris Teelman - 116 posts

Ik ben Jos Eveleens en schrijf onder de dichters naam Joris Teelman. Ik ben niet meer zo welbespraakt door een herseninfarct dat mij is overkomen. De oplossing heb ik gezocht met mijn pen. Het papier is geduldiger dan de mensen die ik aanspreek Ik hou van dichten en gedichten. Mijn gedichten zijn een afspiegeling van mijn karakter. Enfin zie maar wat je er mee doet.

Corry Broer - 1150 posts

Beste soulmates in de dichtkunst. Verwondering en bewondering voor het leven wil ik graag met jullie delen. Poëzie over de prachtige natuur, ook liefde in verschillende facetten kunnen mijn ogen en zinnen strelen. Sinds 2006 publiceer ik op internet, in het begin bij Dichttalent en sinds vijf jaar bij Dichterskring en ook op Facebook! Voorheen was mijn pseudoniem Juliflower. Ik ben geboren op 7 juli 1944 te Ouderkerk aan de Amstel. Hartelijk liefs van Corry.* E-mailadres: cornelia.broer@gmail.com

Karel Wellinghof - 13 posts

KlaasJacob - 38 posts

Geboren in Bedum (Gr) Gepensioneerd in Waddinxveen wonend (rustend) in Apeldoorn. Ik schrijf gedichten sinds 1987 (1e bundel, t.g.v. van m\'n 70e verjaardag heb ik een 8e bundel uitgegeven.

Wicky Steevensz - 149 posts

Sinds november 2012 ben ik begonnen met dichten. Aanvankelijk moest ik mijn onzekerheid overwinnen. Omdat verscheidene vrienden enthousiast reageerden,durfde ik meer.Inmiddels voelt het dichten voor mij als een noodzaak om op een creatieve manier te uiten van wat zich in mijn innerlijke wereld afspeelt.

Nuntio - 105 posts

Naast intellectuele buitelingen is het heerlijk om je te verliezen in waarnemingen en impressies die je raken en emoties en gevoelens oproepen die je vervolgens met woorden kunt verbeelden..... Zo ontstaan er woordschetsjes.

maatje pol - 234 posts

Waarschijnlijk was ik een dichter zodra ik woorden leerde kennen, alleen wist ik het niet. Werd al heel jong geraakt door bepaalde gedichten. Op 11-jarige leeftijd droeg ik op een schoolavond: Denkend aan Holland van Marsman voor. Moet je nu eens om komen. Maakte vaak korte gedichtjes die in de loop der jaren verdwenen, verscheurd en in ieder geval vergeten zijn. Heb wel regelmatig cabaretjes gemaakt voor allerlei gelegenheden. Tot ik een jaar of 15 geleden een dichter tegenkwam, die een lezing hield in een boekwinkel in onze stad. Hij werd mijn poëzieleraar, het geleerde probeer ik te gebruiken en weer door te geven door lezingen, workshops en het lezen van eigen gedichten op uitnodiging of op open podia. Inmiddels heb ik enkele bundels uitgegeven in eigen beheer en heb nu zelf twee “leerlingen”. Misschien dat ik daardoor bij de Dichterskring wel eens wat “belerend” overkom. Maar ik denk dat je meer hebt aan opbouwende kritiek dan alleen maar “wat mooi” voor een gedicht waar zo een paar taalfouten uit te halen zijn.

Mar Schoof - 23 posts

dichtersnaam Mar Schoof Nog niet zo heel lang geleden heb ik ontdekt dat je de dingen ook anders kunt zeggen, en dat je gedachten een diepere laag kunnen aanboren. Soms een verademing, soms een worsteling, maar vaak een overweldigende voldoening. Sinds ruim twee jaar nu schrijf ik gedichten, gestimuleerd door de juiste persoon, op het juiste moment en de juiste plaats. Ik ben me ervan bewust dat ik nog veel fouten zal maken, maar gelukkig heb ik een \"dichtjuf\" gevonden die me veel \"wijsheid\" bijbrengt en me mijn gang laat gaan.

Elixer - 141 posts

Laat mij muziek, poëzie en schilderkunst mengen tot een elixer, meer vraag ik hier niet. Roepnaam: Marcel

Marten - 7 posts

Marten Visser: Jazz trombonist en dichter de ene keer in akkoorden dan weer met woorden.

MeL Write © - 25 posts

Ik schrijf al sinds mijn kindertijd gedichten. In de loop der jaren ontwikkelde ik mijn eigen stijl. Tegenwoordig schrijf ik vele soorten gedichten, voornamelijk vrije vorm en sonnetten. ~ Mijn passie is met woorden spelen. Maar ik dicht vanuit mijn hart, zo op papier. Gek genoeg rijmt dat meestal. ~ Met mijn gedichten vertel ik een verhaal. Mijn wens is om de lezer mee te nemen in dat verhaal, met ruimte voor eigen interpretatie. ~ Sommige gedichten zijn fictief, sommigen auto-biografisch en weer anderen een combinatie. ~ Mijn twee meest recente gedichtenbundels zijn \"Typische Gedichten\" (2013) en \"Door de tijd verborgen\"(2015). ~ Sinds 2002 zijn mijn gedichten ook regelmatig te vinden in verschillende verzamelbundels, waaronder DichtNaarHier, Parel Poëzie, Zonnettenhof, Twisted, AdemPoëzie en meer. ~ Het fotograferen is ontstaan toen ik enkele jaren geleden mijn gedichten wilde voorzien van eigen foto\'s. Fotografie en schrijven zijn voor mij inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. ~~

Muriël Kasmin - 19 posts

Zwart op wit Een vreugde om te schrijven Het vermogen om te bewaren De wraak van een sterfelijke hand Letters op het blanco papier Die zich niet laten schikken Ze liggen allen op de loer Zwart op wit heersen andere wetten Daar is geen ontkomen aan Geheel door zinnen ingesloten ************************************************ Muriël Kasmin (1959), een multi-creatieve persoonlijkheid. Gedreven en gepassioneerd bekent zij kleur op het canvas, vangt zij haar emotie in woord en beeld. Passie die zich uit in bezielende gedichten als geregen pareltonen en gevleugelde zinnen en strofen. Humor, erotiek, mens en maatschappij, maar ook filosofisch psychologische ingrediënten voeren daarin de boventoon. Op zeer jonge leeftijd begonnen met poëzie dagboekjes. Jarenlang voor internationale bedrijven gewerkt in recruiting, management, P&R, waarin schrijven van artikelen, blogs en gedichten als een rode draad liepen. Actief in poëziewedstrijden o.a. Turing. Een 1000-tal gedichten via Hyves gepubliceerd, die helaas ter ziele is. 1ste prijs gewonnen met gedicht geïnspireerd op ‘De schreeuw’ van Edvard Munch. Regelmatig doet zij voordrachten, o.a bij Den Engel in het Statenkwartier, Momfer de Mol, Posthoorn, Eijlders A\'dam en Haagse Kunstkring. In 2015 \'Dansend in de regen\' bundel in eigen beheer met 31 kunstwerken van eigen hand gepubliceerd en diverse gedichten zijn in een 22-tal verzamelbundels opgenomen. www.murielkasmin.com

Hilly Nicolay - 248 posts

Ik plaats hier mijn Dichtwoorden van Toen en Nu. In mijn gedichten hoop ik een herkenbaar beeld te schetsen. Het leven zelf is mijn inspiratiebron. 5 mei 2013 kwam mijn eerste gedichtenbundel uit, een Wilgje. De titel is: \"Onvindbaar, dichtbij\" 9 mei 2017 kwam mijn tweede gedichtenbundel uit met de titel: \"Toevlucht\" bij Uitgeverij de Wilg. Enkele van mijn gedichten zijn geplaatst in bladen van een zorgcentrum, in bloemlezingen en een scheurkalender. Op verzoek draag ik mijn gedichten voor. Zie ook mijn weblog: www.hillysgedichten.blogspot.com

Nouschka - 193 posts

Sprankelend en meestal blij kom ik hier dichten helpt mij te verwerken, te overdenken en te dromen Door te delen hoop ik te groeien als mens en \'dichter\' Hartelijke groet en tot ziens

Martin Kageling - 119 posts

Regine Hilhorst - 11 posts

Voor meer info: zie www.reginehilhorst.nl of www.theatergroepdenieuwekoning.nl, www.dichtersinenschede.nl\ of Faceboek Regine Hilhorst @RegineHilhorst Theatergroep De Nieuwe Koning @Denieuwekoning Voor info en boekingen voor onze poëzievoorstelling: \"Dichten is niet Eng\" vanaf groep 5 primair onderwijs zie: www.theatergroepdenieuwekoning.nl/anja-en-tanja\

reintje - 99 posts

Gewoon een vosje, met 4 pootjes.Soms best lief, maar heel vaak stout, of zou dat humor wezen? Even over de grens,aan de oever van de Vechte, ben ik een droomtuin aan het maken en soms groeien dan de schrijfseltjes, als struikjes in mijn hoofd.Doen in het groen en denken in het blauw.Door mijn dyslectie,begrijp ik de gedichten op mijn eigen wijze en durf nu, door de aanmoedigingen van Dichttalent hier en daar mijn mening te geven. Op tuinadvies.be, kunnen jullie de tuin zien groeien en schrijf ik het dichtje van de week. EljoH vindt u wel.

Rob Haster - 108 posts

Leuk dat ik me hier mag laten lezen en dat u, jij me leest! Heel voorzichtig noem ik mezelf een woordvlinderaar. Ik hou ervan om allerhande kunstuitingen te ontmoeten,te beleven en met woorden te schetsen wat dat in mij beweegt. Struikelend (wellicht stotterend) probeer ik zin(nen) te vangen. En is het mij een verademing als ik de gevangen woorden in een gedicht kan openen. Steeds meer ervaar ik het als iets dat mij wordt aangeboden, zoek ik naar wegen om helderder en duidelijker te zijn in mijn woorden. Om van poëzie ook mijn kunst te maken. Je mag me bijschaven… ik ben niet van mezelf... Mijn gedichten bij foto\'s, kunst en muziek vind je op mijn weblog: http://ontginner.wordpress.com/

Marije - 1 post

Silvana - 4 posts

Ooit ben ik begonnen met dichten omdat ik er mijn emoties en innerlijke belevingswereld veel kernachtiger en rakend mee kon beschrijven. En zo kwam ik onder het pseudoniem Transsilvania op het toenmalige dichttalent van de NCRV. Het was heel fijn, inspirerend en leerzaam om onder andere dichters te zijn. Mijn gedichten zijn inmiddels veranderd omdat ik me meer in harmonie voel met mezelf. Maar ik heb nog steeds de behoefte aan dat onderlinge contact met- en feedback van mededichters. Fijn om hier te lezen en te leren! Ik maak ook beeldend kunstzinnig werk. Als het bij het gedicht past vind ik het leuk om daar af en toe wat bij te plaatsen. Liefs, Silvana

Stanislaus Jaworski - 1760 posts

Ik geef Tai Chi in België en Nederland aan ouderen. Ik ben lid van een filocafé en probeer de energiestromen in een mens te optimaliseren. Ik doe vrijwilligers-werk voor senioren, een combinatie van gesprekstherapie, massage-technieken en adviezen over een gezonde levensstijl. Het voorlezen van gedichten, verhalen en het zingen van liedjes dragen hieraan bij. Met kruiden uit de keuken en de Nederlandse kruidenleer ondersteun ik genezingsprocessen. Daarnaast begeleid ik in Nederland een aantal dagen in de week mijn 96-jarige moeder, die heel slechtziend en zeer doof kan zijn. In Den Engel heb ik tot februari 2017 samen met Marjon van der Vegt een gedichtencafé te \'s-Gravenhage met de naam Dichter Bij Den Engel (DBDE) gepresenteerd. Via gedichten.nl heb ik een bundel laten verschijnen met de titel \"Tonen van geleidelijkheid\", waarin liefde, verlangen en verlies, de stem van de liefdesgodin laten horen. In 2000 verscheen de tweetalige bundel A poem a day = Een gedicht per dag in eigen beheer. In 2005 een tweetalige co-produktie Octember in Manhattan (poëzie en foto\'s) bij Bright-Light Publishers in samenwerking met Willem Hoogduin.

switi lobi - 843 posts

Ik ben Anja en teken op wat voelen in mijn hoofd vertaalt. Mijn echtgenoot en maatje Paul zorgt daarbij voor de prachtige foto-impressies. Samen vormen wij het kunstenaarsduo dat publiceert en exposeert onder de naam switi lobi. Website: www.switilobi.nl Mijn eerste gedichtenbundeltje heet \'vlindersteen\' en is in eigen beheer uitgegeven. Mijn eerste Wilgje heet \'doorschijnend\' en is een gedichtenbundel. Het tweede Wilgje heet \'blikveld\' en is een gedichtenbundel, met prachtige full colour illustraties. Het derde Wilgje heet \'verbeelding\' en is een prachtige, compleet uit full colour fotogedichten bestaande bundel. De bundel \'Verloren Lopen\' gaat over mijn moeder, die Alzheimer had en beschrijft hoe ik deze periode persoonlijk beleefd heb. Deze met een aantal zwart/wit-fotogedichten geïllustreerde gedichtenbundel, is uitgegeven bij het Nederlands Auteurs Bureau. De opbrengst van deze bundel is in zijn geheel bestemd voor Alzheimer Nederland. Verder heb ik meegewerkt aan diverse bloemlezingen, waaronder de gedachtenisbundel \'Stille Herinneringen\' en de verzamelbundel \'1000 schonen\' van Marije Hendrix die uitgegeven is door uitgeverij Betelgeuze. Mijn gedicht \'Zijper lof\' heeft de tweede plaats behaald tijdens de gedichtenwedstrijd van Bloeiend Zijpe 2015. Voor informatie over alle bundels kunt U me via mijn website benaderen of mailen naar: acm.visser@quicknet.nl

Thea - 1011 posts

zoekend, beschrijvend, twijfelend Mijn bundel \"in vogelvlucht\" is in 2006 verschenen. Ik heb al 21 jaar de Ziekte van Parkinson. Daar is mijn interesse voor dichten mee begonnen.

wil melker - 3023 posts

Wie ben ik.. Het omschrijven blijft vaak in de buitenkanten steken.. in wat ik schrijf kunt u me echt lezen.. veel plezier.. wil

Laurens Windig - 292 posts

Zijn schrijven begeeft zich daar waar zijn geest zich verplaatst in emoties die raken en hem in de tang nemen met pen en papier. Hij beschikt over veel omvattende kunstzinnige talenten w.o. regisseren, het schrijven van theaterstukken: libretto’s, speelse concerten, kindermusicals, hand gebonden bundels, E-books, fotografie, tekenen, schilderen, boetseren, zingen en acteren w.o. zijn gedichten op videoclips (ook die van mededichters) via YouTube. Windig rangschikt zichzelf als voordrachtskunstenaar. Inmiddels heeft hij 4 romans geschreven en uitgegeven. Zijn 5e boek is in bewerking. Laurens Windig Poëzieplaneet: http://www.laurenswindig.nl YouTube kanaal: http://www.youtube.com/user/windigful E-books: http://issuu.com/windig

LoadingVoeg toe als favoriet