Auteursarchief: Mar Schoof

Over Mar Schoof

dichtersnaam Mar Schoof Nog niet zo heel lang geleden heb ik ontdekt dat je de dingen ook anders kunt zeggen, en dat je gedachten een diepere laag kunnen aanboren. Soms een verademing, soms een worsteling, maar vaak een overweldigende voldoening. Sinds ruim twee jaar nu schrijf ik gedichten, gestimuleerd door de juiste persoon, op het juiste moment en de juiste plaats. Ik ben me ervan bewust dat ik nog veel fouten zal maken, maar gelukkig heb ik een \"dichtjuf\" gevonden die me veel \"wijsheid\" bijbrengt en me mijn gang laat gaan.

heimwee

heimwee naar wat was en nooit meer is verbeelding of werkelijkheid tot hard gevecht verzet zich tegen verlies aan evenwicht is er te veel geleefd of juist beschadigd duikt onder in de voltooide tijd verleden hecht zich is dieper ingebrand …

Geplaatst in gedichten | 5 reacties

het tegenover

verbonden flinterdun het tegenover verschuilt zich spiegeling voorspelt de hindernis verstoort de weg van het anders zien droom waait over in twijfel masker vervormt de waarheid elke stap vernieuwt zichzelf dringt binnen in het licht van het tegenover

Geplaatst in gedichten | 4 reacties

de oude stad

verstikkend dicht opeen in verdampte levenslucht beschimmeld brood water rood van luis pest grijpt zijn prooi bestrijkt de post dood waait van huis naar huis regen sijpelt langs de muren drukte in de straat verdringt de zorg om het vege …

Geplaatst in gedichten | Een reactie plaatsen

zee van licht

duizenden korrels zand voeren af en aan tegenwind slaat de zee kapot vlagen in het gezicht duizenden korrels zand nemen mijn sporen mee tot achter de golven hun afdruk verdwijnt in een zee van licht voorgoed maar onuitwisbaar.

Geplaatst in gedichten | 8 reacties

zee van mij

uiterst kalm kom je aangerold mijn zee buigt de zon om in een schitterende dans op het water je gezicht ontroert bij elke golfslag leg je schatten dichtbij neer wind zweept je op tot je neervalt en je terugtrekt om …

Geplaatst in gedichten | 12 reacties

de achterbank

het laatste uur is aangebroken, tassen worden ingeladen nog een laatste blik op alle sloten ramen dicht, de lampen uit het is nog koud en kil, hoewel de spanning stijgt, het avontuur lokt de meiden tot inschikkelijkheid zes benen wringen …

Geplaatst in gedichten | 4 reacties

kom op mijn huid

rondom zweven zwermen vlinders duizend in getal ze zoeken de zoete geur ontroeren mijn huid ik voel hun wind ze spreiden hun warmte uit en ik dans mee op hun vleugels waarom kom jij niet mijn prachtvlinder je ontglipt me …

Geplaatst in gedichten | 7 reacties

groen en geel (thema)

ik kijk en zie een veld van groen en geel wuiven op de heuvels schitteren in de zon ik zoek je ogen zie alleen dat oogverblindend groen en geel buigen op de golven van de wind ik kijk en zie …

Geplaatst in gedichten | 17 reacties

de spin spint

de spin spint zijn spinrag tot een vangnet onzichtbaar voor zijn prooi de val is uitgezet meedogenloos en onontkoombaar voor wie zich blind staart niet zijn eigen weg bepaalt en zich laat strikken door spinsel van ondoordachtzaamheid

Geplaatst in gedichten | 4 reacties

Afscheid

Helaas! de gouden zon ging onder Die mijner jonkheids pad bescheen De Idealen, die mij boeiden Zij verdwenen, een voor een Het is daarheen dat zoet gelooven Aan beelden die mijn droom mij schiep Wat ‘k eens zoo schoon zoo …

Geplaatst in gedichten | 3 reacties